וזאת הברכה אה

בע"ה ח תשרי התשע"ב

מישל בן שושן

 

וזאת הברכה אה

 

וזאת הברכה…

מה משמעות הוו' במילה הראשונה?

  1. הוא בא כדי להגיד שהברכה של משה באה בהמשך ישיר לברכות האבות
  2. בסוף פרשת האזינו, הכתוב חוזר על סיבת המיתה של משה: בגלל בני ישראל, בסיפור הכאת הסלע. משה היה יכול לכעוס על ישראל ! לא רק שהוא לא כעס, אלא הוא אפילו בירך אותם!

 

…אשר ברך משה איש האלוהים…

משה נקרא איש האלוהים בזכות העובדה שהוא בירך את ישראל!! מי שמסוגל לברך את כל ישראל, כלומר, לדעת להגיד דברים שיעזרו לכל אחד, זו מדרגה מיוחדת שמזכה לתואר "איש האלוהים"!

 

…את בני ישראל…

רק עכשיו היו מסוגלים ישראל לקבל את הברכה של משה. לפני כן, הם לא היו עדיין בשלים לזה.

 

….לפני מותו.

עכשיו, למשה יש יותר ברכות לברך. כי הברכות הם פרי הנסיון האישי שרוכש האדם בכל חייו, כדי לעזור לאחרים. משה התעלה כל יום מעלה מעלה. ויום מותו , משה היה במדרגה הגבוה ביותר כדי לברך אותם.

מכאן ששני תנאים יש לברכה: המברך צריך להיות מסוגל לברך, והמתברך צריך שיהיה מסוגל לקבל הברכה!!

 

ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל:

יש כאן כמה לימודים:

  1. אין המלך יכול להתמנות אלא על ידי ראשי העם, כלומר 71 זקני הסנהדרין שמייצגים את כל שבטי ישראל.
  2. המינוי צריך למצוא חן בעיני כל העם!! (
  3. כמן דמוקרטיה לפני העת!)

 

מעונה אלוהי קדם….ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד- וישכון ישראל בטח בדד…

מצירוף המילים "השמד- וישכון ישראל בטח" לומד האור החיים שיש תנאי לישיבת ישראל בטח בארצו והוא השמדת הגויים הגרים בה!!

והוא ממשיך בקו הזה ואומר שצירוף המילים "בטח בדד" פירושו גם כן שהביטחון בא רק כשישראל בדד!! ללא זרים וללא הסכמים עם השכנים!!!

 

ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב..

אבל אחרי מות אהרון כתוב "ויבכו כל בית ישראל.."

כלומר, ישראל בכו יותר את אהרון מאשר את משה!!

  1. הסבר אחד: מיתת אהרון התלווה בהסתלקות ענני הכבוד ומלחמה עם הכנעני מייד. במקום זאת, מיתת משה התלווה בכניסה לארץ המיוחלת!
  2. הסבר שני: מיתת אהרון הייתה בהפתעה. בניגוד לה, משה הודיע על מיתתו כמה חודשים מראש. לכן הכאב היה מועט.
  3. הסבר שלשי: כשאהרון מת, ישראל רצו להראות למשה שכואב להם והם רצו לכבד את משה שהיה אבל על אחיו. אבל כשמשה מת, לא היה לו אח או אב כדי לכבד ולהראות הכאב בבכי גדול!
  4. הסבר רביעי: לאהרון לא היה מחליף וענני הכבוד הסתלקו. למרות זאת, מיד עם מות משה , יהושע בן נון החליף אותו. ולראיה, הפסוק אומר :"ויבכו…ויהושע בן נון…"