בא נה

בע"ה ב שבט התשע"ד

מישל בן שושן

 

בא נה

 

מכת חושך

החושך היה בעצם האור הגנוז שהבורא הטמין בתוך החושך בבריאת העולם.

זה גרם למצרים להסתנוור! כי אין להם כלים לראות אותו.

אבל ישראל שיכלו לראות האור בתוך החושך,ראו אור.

בעצם, המכה הזאת באה כדי להראות את ההבדל המהותי בין מצרים וישראל ובין אלה שהיו מוכנים לצאת ובין אלה שלא היו מוכנים לצאת, מבני ישראל:

יש מדרש שמספר שבמכת החושך, מתו כל היהודים שלא רצו לצאת ממצרים. זה מדרש מאוד תמוה. איך יודעים מילא מוכן לצאת? ואפילו אם היו כאלה שסירבו לצאת, למה לא לחכות למבחן המעשי בקרבן פסח עם הדם על המשקוף כדי להחליט אם יהודי זה מוכן לצאת או לא? בשום מקום לא מצאנו שממיתים אדם רק על מחשבה!

לעניות דעתי, ניתן להבין את המדרש הזה בעזרת הפירוש של הנ"ה הנ"ל:

יצא ממצרים כל מי מסוגל לראות אור בתוך החושך! במילים אחרות, יוצא רק מי שמסוגל לצאת! כי ראיית אור בתוך החושך היא היכולת לצפות לגאולה בתוך הגלות.

לכן, כבר במכת חושך, נעשה המבחן הזה שמבדיל בין הישראלים שמוכנים –מסוגלים לראות אור בחושך, לבן אלה שלא. מי שלא , יישאר במצרים ויתבולל עד שהוא לא יהיה יהודי ו"ימות" מבחינת שייכות לעם ישראל.

 

נשאלת שאלה: לפי ההסבר הזה, מצרים סונוורו על ידי האור הגנוז וראו "חושך בעניים". במה זו מכה? נראה לי שהעובדה שאדם יודע שיש משהוא חשוב לראות והוא איננו מסוגל לראות , זה בשבילו מכה!

בכל אופן, מכה זו מבהירה לכל ההבדל המהותי בין ישראל ומצרים.

מתחילת הסיפור, רש"י הראשון בספר שמות,הסביר שישראל נמשלים לכוכבים. כי הם, כמו הכוכבים, נתלים על האור הגנוז מאחורי החושך של הלילה ושל הגלות.

זו באמת התכונה המיוחדת שנמצאת בעם היהודי בהיסטוריה, ללא קשר עם קיום מצוות או לימוד תורה!למרות שאלה מחנכים לתכונה הזאת, היא יכולה לעבור כמה דורות בלי קיום תודה ומצוות, רק "בזכות אבות". החיפוש אחר האור מאחורי החושך, היא , אם כן, התכונה היהודית המובהקת!

 

מכת בכורות

הבכור הוא "הראשית". כלומר הדבר הראשוני שממנו מסתעף כל השאר.

"בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ"= ה' ברא את הראשית. שהיא הבריאה הראשונה שכוללת את כל הבריאה בתוכה. ואחר כך, הבורא ברא את השמים והארץ מתוך הראשית שכבר ברא.

כמו עובר שנברא מתוך הסעפות וריבוי תאים מהתא הראשון שנוצר מהחיבור של שניתאי הזרע של ההורים. התא הראשון הוא ה"ראשית" וממנו נוצרים כל התאים האחרים.

אם כן, מכת הראשית של מצרים, היא מכת הלב של התרבות ושל ההוויה המצרית.

 

נשאלת שאלה: למה אם כן, ה' לא הכה את מצרים במכה הזאת מההתחלה והיה חוסך את כל שבעת המכות הקודמות? נראה לי לפרש כך: החכמים עשו הקבלה בין

10 מאמרות שנברא העולם

10 המכות

10 הדברות

ההקבלה איננה תלויה רק במספר השווה בהם

היוד הוא נקודה קטנה. אבל ניתן ל"פרש" אותה על ידי הגימטרייה שלה, והיא מתפרשת לעשר. עשר הוא הסימן של ההתגלות, העמקת הידיעה של דבר בכל הכיוונים.

בבריאת העולם, הבורא מתגלה לברואים. לכן, הוא בורא על ידי עשרה מאמרות.

איך נברא העולם? איננו יודעים כי לא היינו שם. אבל אנו יודעים שהתורה מספרת על עשרה מאמרות. זו ההתגלות עבור קורא התורה של מעשה הבריאה.

כמו כן, הדברות, הם ההתגלות של רצון ה' לעם ישראל.אפשר להגיד שכל עשרת הדברות יכולים להיכלל בדיבור הראשון או אפילו באות הראשונה א'. אבל יש כאן התגלות, פירוט וירידה לעומק על ידי המספר עשר.

כמו כן המכות, באות כדי להעמיק את השגחת הבורא בעולם, לכל בני האדם, המיוצגים עלי די המצרים

לא הכחדת מצרים היא המטרה אלא גילוי השכינה. לכן, באות עשר מכות, בהדרגה עד לשיא.

 

החודש הזה

קידוש החודש היא חייבת המצווה הראשונה כי היא מגדירה את מטרת עם ישראל בעולם: ההתחדשות. זה לא רחוק ממה שאמרנו לעיל בקשר היכולת לראות אור בתוך החושך. המסוגלות לראות משהוא אחר. להיות משהוא אחר. להשתנות, להתפעם מחדש. לחפש משהוא אחר. לא להיות מקובע בהרגל הקודם.

הירח משנה את תוצרתו כל לילה.הוא אף משנה את מיקומו.

דווקא כשהירח איננו נראה יותר, אז יש מקום לקדש את הרגע הזה. כאילו אנו מקדשים את היכולת להאמין שהירח ישוב מחר להאיר , אבל בצורה חדשה. היכולת הזו היא העיקר של הזהות היהודית!

למה מצווה זו ניתנת דווקא ביציאת מצרים? זה ברור! כי רק מי שמסוגל להאמין שאור הלבנה נמצא אפילו באמצע החושך, יכול לצאת מהגלות!.

 

סיפור הבריאה הוא מלמד אתנו בעיקר את כוח ההתחדשות שהבורא הכניס בבריאה.

למה נכתב סיפור הבריאה בתורה? כי התורה היא בהגדרתה התחדשות. התורה דורשת מהקורא התחדשות. היא גורמת להתעוררות. היא אומרת לקורא :"דרשני"! היא מזמינה את הפרשנות וההתחדשות.

כתיבת סיפור הבריאה בתורה, מאפשר לנו להתייחס אפילו למעשה בראשית כחומר להתחדשות! הזמן, המרחב, הטבע, שום דבר איננו מקובע עבור ישראל.

 

מכאן לפירוש הרש"י הראשון של התורה:

אמר רבי יצחק, למה לא מתחילה התורה עם המצווה הראשונה "החודש הזה.."? כי מעשה בראשית הוא התחדשות לא פחות!

ארץ ישראל היא המקום של ההתחדשות

אם אומה מיחסת לארץ ישראל כמו אל ארץ ששיך אליה בלי שהיא תעשה שום דבר, אז היא תיפסל מלגור שם!!

מי שיגור בארץ ישראל הוא זה שידע שהיא איננה "שלו". זה שיעשה הכל, כל יום, לזכות בה!

לכן, הבורא, שברא את העולם על ידי ההתחדשות, מגרש את מי שמתיחס אל ארץ ישראל בשייכת לו בלי שהוא יידרש לעשות מאמץ לזכות בה והוא נותן אותה למי שכן מפתח את היחס המיוחד הזה אליה: ההתחדשות!

הגויים שאינם מבינים זאת, חושבים שאין התחדשות. שאם מי שהוא גר בארץ, אז אי אפשר שהוא יעזוב אותה. ויאמרו לאחרים :"לסטים אתם"!!

לכן, כדי להסביר לאומות העולם, ובעיקר לנו, מה היא התחדשות, מה היא תכונתה של ארץ ישראל (המסמלת את כל הבריאה בריכוז גבוה), מסבירים לנו שהבורא ברא את העולם בהתחדשות. בדרישה להתחדשות תמידית של האדם!