וישב אה

בע"ה חי כסלו התשע"ב

מישל בן שושן

 

וישב אה

 

וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען:

אבותיו רק "גרו" בארץ שקראו לה עדיין "ארץ כנען". כלומר הם לא הפסיקו לעבוד כדי לזכות בארץ.בניגוד אליהם, יעקב "ביקש לשבת בשלווה", כלומר, הוא חשב שנגמרה העבודה ואפשר כבר ליהנות מהארץ, לשבת. זאת, כנראה טעות. ולכן "קפץ עליו רגזו של יוסף": כלומר, יוסף יעשה את העבודה שיעקב לא עשה . יוסף יעשה זאת בצורה אלימה ותוקפנית, קיאה לצעיר בן 17 שנה !וזה יגרום ליעקב צרות רבות. כמו שאומר הא"ה :  " האדם גורם לעצמו את כל אשר תבואנה עליו"!

מה היתה העבודה שיעקב לא סיים ושיוסף אמור לסיים?

זאת העבודה החשובה ביותר: לגרום לשנים עשרה הילדים להיות עם אחד!!

מי צריך לעשות עבודת איחוד הבנים לקבוצה מגובשת? בדרך כלל, האב, בעודו חי, הוא זה שמאחד את המשפחה. אבל, אחרי מות האב, סכנת הפירוד רובצת. במידה ויהיה אחד מהבנים (בדרך כלל זה הבכור, אבל לאו דווקא) לוקח על עצמו לאחד את כל הילדים, יש לאיחוד הזה יותר תוקף כי הוא יילווה את האחים במשך כל חייהם ולא רק בחיי האב בלבד!

יעקב מבין זאת ורואה ביוסף את מי שאחראי למשימה הזאת. הוא עשה לו כתונת פסים, לאות כבוד , כאילו הוא זה שינהיג את אחיו להיות עם אחד. לכן הוא אוהב אותו מ"כל בניו" (כלומר האהבה נובעת מזה שיוסף ידאג ל"כל בניו" שיהיו ביחד!!(לע"ד)

 

מה היא משימת יוסף ?:

המשימה היא לא פשוטה בכלל! בעיית אחוות הבנים היא הבעיה של ספר בראשית כולו. ואפילו במשפחת האבות, עד כה, לא היה צריך אב לעשות שלום בין ילדיו. להיפך, כל פעם, האב היה צריך לבחור בין ילד אחד לשני ולגרש או לדחות את השני. בפעם הראשונה בהיסטוריה, מנסים ליצור אחווה. ולא רק בין שני אחים אלא בין 12 אחים.

12 האחים הם מייצגים את 12 אפשרויות ההשגה של האמת בעולם! כלומר, 12 האחים האלה הם 12 האפשרויות להיות בן אדם בעולם הזה! זה אומר שהאחווה בין האחים האלה היא הכי קשה שאפשר לדמיין!!

למה יעקב לא התחתן עם אישה אחת כדי שיהיו לו 12 ילדים ממנה? כי אז הם היו קצת דומים אחד לשני. העובדה שיעקב התחתן עם ארבע נשים שונות (רחל ולאה היו מאוד שונות אחת מהשנייה, ובלה וזילפה היו "שפחות" כלומר במעמד שונה לגמרי!) אפשר ל12 הילדים שלו לייצג את כל האפשרויות ! ה123 האלה יהפכו ל "70 נפש", כלומר מייצגי כל 70 אומות העולם, 70 פני התורה, 70 פני השכינה!!

 

יוסף צריך לאחד את השורות. החלומות שלו מתארים אותו שכופה על כל האחרים את שלטונו. זה לא נראה יפה. זה מבלבל מאוד. האם השלטון הוא לצורך שלטון או לצורך גבוה של אחדות ? האחים לא מבינים.

איחוד עם ישראל , זה יהיה המשימה של כלל ישראל לאורך ההיסטוריה, ובמיוחד כשישראל חוזר על ארצו! כל בן יעקב מרגיש שהוא מלך. הוא לא יכול לסבול כפיה לגבי אח אחר. כל יהודי מרגיש שהוא יהודי בדרך הנכונה והוא לא סובל שיכפו עליו צורה אחרת להיות יהודי. "שלטון יהודי" הוא הדבר הכי קשה . אחדות ישראל הוא הערך הקשה ביותר להשיג. לא לחינם כל תורת ישראל מנסה להנחיל "שמע ישראל…אחד"!!

 

כדי למלא משימה זו, צריך אדם בעל חזון ורצון בלתי רגיל. אדם שמוכן אפילו למות עבור הרעיון הזה. אדם מלא מרץ ונטול נגיעה אישית.

 

"יוסף בן שבע עשרה שנה"

הוא האיש שאנו צריכים! בגיל 17 שנה יש עדיין את המרץ והכוח לבצע מהפכה!

 

"היה רועה את אחיו בצאן"

הוא היה מתרה בהם על שהיו אוכלים אבר מן החי. המדרש הזה מצביע על העיקר: כל אחד היה אוכל אבר מן החי, כלומר , כל אחד מהם היה מוכן לחיות עבור עצמו, לתלוש את עצמו מהכלל! וזאת העבירה החמורה ביותר אם רוצים לבנות עם אחד!

 

"והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו"

בפרשה הקודמת, כשיעקב חילק את העם לארבע מחנות מול עשיו, הוא קורא לבני בלהה ובני זלפה "בני השפחות", כלומר, הן עדיין שפחות בעיני יעקב . ייתכן מאוד שהן כאלה גם לעיני בני לאה. למרות שלאה ורחל נתנו את השפחות ליעקב כדי שיהפכו לבנות חורין והילדים  בני חורים שווה זכויות, עדיין נשארו יחסים לא תקינים בין האחים. יוסף יודע זאת והוא לוחם על זכויות בני השפחות, כדי שיהו בני "נשי אביו", בתור נשים ולא בתור שפחות.

 

"נשי אביו"

המדרש מציע שאחת העבירות של אחי יוסף היתה ששכבו עם בלה וזילפה! כלומר עריות!! כלומר, האחים היו מוכנים לזה כדי להדגיש שאלה עדיין שפחות ולא "נשי אביו". ומותר להם לשכב עם שפחות!! יוסף הביא דיבתם רעה אל יעקב . הוא לא מסכים והוא עומד על כך שבני בלה וזילפה יחשבו שווים בין שווים.

 

 

"אלה תולדות יעקב יוסף"

התולדות של יעקב תלויים בהצלחת משימתו של יוסף!! אם יוסף לא מצליח לאחד את האחים בדור הזה, אז , מוכנים לו 12 ילדים משלו!! המדרש אומר שיוסף היה אמור להיות אב רביעי ושהיו א מורים להיוולד לו12 ילדים, שיהיו הם 12 השבטים.! אבל, במעשה אשת פוטיפר, איבד יוסף 10 טיפות מהזרע שלו (דרך אצבעות ידיו!) ונשארו לו רק שתי טיפות של זרע שהם מנשה ואפרים!!

כלומר, הכוח של יוסף שהוא כוחו למצוא חן בעיני האנשים, לאחד את הפרודים, ליצור קבוצה, להיות מנהיג, הכוח שבזכותו יוכל לאחד את עם ישראל , הכוח הזה בדיוק, יש לו צד מכשיל: הוא מצא חן גם בעיני אשת פוטיפר והוא איבד על כן את כוחו להיות אב רביעי. כלומר, הוא מוכרח להצליח במשימתו כאח המאחד ולא כאב מאחד! הצלחת יוסף תאפשר את תולדות יעקב להפוך לעם ישראל!

המדרש אומר  זאת במילים אחרות: בזכות זה שיוסף פרנס את אחיו במצרים, הוא נחשב כאילו הוא הוליד אותם! לכן,תולדות יעקב הם באמת ..תולדות יוסף! ותולדות יוסף, אפרים ומנשה, יהפכו לתולדות יעקב כי הוא זה שיברך אותם ויקבע מי הבכור מביניהם והם יחשבו כבני יעקב, שווים לשאר בניו!! (לע"ד)

 

יעקב שולח את יוסף

יעקב שולח אותו לשכם. הוא מבטיח לו, כשליח מצווה, שהוא לא ייפגע. אבל יוסף , בראותו שאין הם נמצאים בשכם, מחליט להמשיך ולחפש אותם בדותן. אפילו אם האיש שאמר לו "הלכו מזה" מזהיר אותו שהם הלכו לחפש שם מוות כדי להרוג אותו!. יוסף מוכן לסכן את עצמו, ולקחת אחריות על המשימה שלו! הוא מוכן לעשות יותר ממה שביקש יעקב ואפילו לסכן את חייו! יעקב ביקש ממנו לנסות לעשות שלום בין האחים, אבל בגבול מסוים. לא לסכן את עצמו. יוסף הולך צעד קדימה לעבר דותן. כבר לא שומעים אותו מדבר. הוא שותק. כמו יצחק הוא מוכן להקריב את עצמו למען המטרה. הוא נראה קנאי בדרכו. הוא איש האלוהים! הוא יודע שאם הוא ייכשל זה סיפור עם ישראל שנכשל. זה מטרת בריאת הבורא שנכשלת. בזאת , לע"ד,יוסף הוא "צדיק" הוא הולך עד הסוף בדרכו.

 

 

ועתה לכו ונהרגהו

הא"ה מתאר כל מיני טענות שמצדיקים את מעשה האחים. בניהם, הוא מביא הלכה פסוקה (בבא קמא כו ב למשל) שאם עשרה אנשים מכים אדם עד מוות, כולם פטורים !! ועוד טענות: יוסף נידון ל"רודף" באשר הוא גורם להם לדין מוות על אכילת אבר מן החי או עריות…

 

 

וישמע ראובן ויצילהו מידם

איך אפשר להגיד שראובן הציל את יוסף כשהוא רוצה להשליך לתור בור מלא עקרבים?

הא"ה אומר: אין חייה הורגת אדם אלא אם הוא חייב מתה בידי שמים. אבל אדם יכול להרוג אדם אחר שאיננו חייב מיתה בידי שמים!!

ראובן הוציא את יוסף מידי אחיו כי היו יכולים להרוג אותו אפילו אם הוא היה זכאי. אבל אם הוא זכאי, אין הנחשים והעקרבים יכולים להמית אותו בבור!!

 

 

 

 

הישמעאלים או המדיינים?

יש בלבול גדול בפסוקים . אי אפשר להבין מי הוציא את יוסף מן הבור (האחים או המדיינים?)מי מכר אותו לישמעאלים (האחים או המדיינים?) מי הביא אותו למצרים (הישמעאלים או המדנים?)

בתוך הסבך הזה, הא"ה נותן כמה אפשרויות. למשל, הוא אומר שיש שני אנשים שונים בכל עסקה:

  1. הסוחר שיודע מה טוב לקנות, מה מחיר כל דבר, איזו עסקה כדאי לבצע
  2. ובעל הממון. שהוא מבצע את העסקה בעצת הסוחר.

הסוחרים הם המדיינים ובעלי הממון הם הישמעאלים! כך, שאלו עזרו לאלו לבצע את העסקה הסופית!

ולדעת הא"ה האחים הם אלה שמכרו את יוסף. המדיינים נתנו את המחיר והישמעאלים נתנו הכסף והביאו אותו למצרים. המדיינים אחראים על העסקה ולכן הם נזכרים במכירתו גם הם.

 

ולא יסף עוד לדעתה (לח-כו)

שלא פסק יהודה מלדעת את תמר, "מגיד כי האב היה מייבם לכלתו"!!

 

זה יצא ראשונה (לט-כח)

מעניין מאוד לשים לב שבלידת פרץ, אירע אותה הבעיה שאנו עדים לה מהתחלת סיפור האבות: מי הוא הבכור? ואף פעם, הבכור איננו הבכור האמיתי!

ישמעאל, עשיו, ראובן..ועכשיו.. פרץ! המיילדת קושרת על ידו שני(!!) כדי להגיד שהוא הראשון(!!) למרות שאחיו , זרח,הוא זה שיצא ראשון והפרץ יצא שני. (לע"ד)

הא"ח אומר כאן שהמיילדת היה בה רוח הקודש. ושיש "אם למסורת"! (ולא רק אם ביולוגית!!)

 

חלומות שר המשקים והאופים:

  • כל אחד חלם , יחד עם חלומו, את פתרון חלום חברו! כך שכשיוסף פתר את חלום שר המשקים, שר האופים ראה ש"טוב פתר" כלומר, הוא ידע שהפיתרון של יוסף אמיתי!
  • "פתרון החלום לא יצדיק אלא אם יפתור אותו ביומו" לכן, מתענים אפילו ביום שבת על תענית חלום!לכן יוסף ביקש שיספרו לו את החלום מיד (ספרו נא לי) כי אחר זמן קשה יהיה לפתור אותו!
  • יכולים להיות הרבה פתרונים לחלום אחד וכולם נכונים!("כ"ד פותרי חלומות היו בירושלים ופתרו חלום של רבי בנאה ומה שפתר זה לא פתר זה וכולם נתקיימו" )(ברכות נה-ב)
  • "החלומות הולכים אחר הפה", חשש יוסף שיספרו את החלום לאיש אחר ואז פתרון ההוא יתקיים ולא פתרונו!

בסיכומו של דבר,לפי הפירוש של הא"ה, מתברר ש"פתרון החלום" תלוי במי ששומע, במי שמספר, איך מספרים את החלום .הפיתרון יכול להיות מאוד שונה אחד מהשני! אין פיתרון חלום אחד!. ולפי מה שפותרים, מתקיים החלום לפי הפיתרון!!!

 

 

 

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.