בע"ה יא כסלו התשע"ב

מישל בן שושן

וישלח אה

 

 1. למה יעקב "מגרה" את עשיו?

לכאורה, עשיו לא היה בדרך ליעקב. שליחת המלאכים אליו , היא זו שגרמה לעשיו לבוא!

נראה לי , שהסיבה קשורה למה שאמרה רבקה ליעקב: "עד ישוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם…(כז-מה)": חזרת יעקב לארץ תלויה בעשיו! רק כאשר עשיו ישכח את גניבת הברכות, יעקב יוכל לחזור. האם רבקה שלחה משהו לקרוא ליעקב לחזור? ייתכן שדבורה מנקת רבקה היא השליחה. אבל לא מדובר על שליחות זו בפשט. להיפך, ה' הוא זה שיוזם את שובו של יעקב.

לכן, יעקב חייב לטפל בנושא עשיו לפני שהוא נכנס לארץ.

מעניין יהיה לדעת האם שלב זה של הכניסה לארץ תקף גם לגבינו היום. האם שובנו לארץ ישראל היה קשור להסכמת אדום? (האם הצהרת בלפור או ההצבעה באום קשורה לתנאי זה של הסכמת אדום לשובו של יעקב-ישראל בארצו?) אולי מה שחשוב יותר הוא שיעקב ועשיו יתחילו איזה שהוא בירור בנושא האחווה שאמורה לשרור בניהם. אין ארץ כנען לבני ישראל בלי שיעקב יתחיל הפיוס עם עשיו!!

לסיכום: יעקב איננו יכול לשוב ארצה בלי התחלת פיוס עם אחיו. והוא מוכן לסכן את עצמו ואת כל בני משפחתו במפגש עם עשיו כי זה תנאי, כנראה , להמשך דרכו בחזרה ארצה!!!

הא"ה הקדוש, מצידו נותן הסבר שונה: הוא אומר שעדיף ליזום המפגש עם רשע מאשר לתת לו לקבוע את תנאי המפגש וזמן המפגש!

 

 1. למה יעקב שולח דווקא מלאכים ולא אנשים לפגוש את עשיו?

הא"ה נותן לזה הרבה סיבות:

 1. עשיו הוא אדם חשוב , ואם שולחים לו אנשים, ייתכן והוא לא יורשם מהם ,או שהוא לא יגיב, או שהוא יכה אותם ויעקב לא היה מקבל אותם חזרה ולא היה יודע מה לעשות. מלאכים זה מרשים מאוד (ואכן המדרש אומר שהם באו על סוסים, עם אש …) והם מובטחים לחזור לדווח ליעקב על השליחות!
 2. יעקב פגש את קבוצת המלאכים האלה בסוף הפרשה הקודמת. הוא הבין שהם באו למטרה זו ולכן הוא השתמש בהם. זה הפירוש של המילה "לפניו": הוא שלח מלאכים שהיו לפניו אל עשיו אחיו..
 3. המשימה של השליחות קשה מאוד:יש דואליות בכל שלבי המשימה:
  1. יעקב מציג את עצמו כאח הרודף שלום אבל הוא גם מציג את עצמו כמי שמוכן למלחמה.
  2. המלאכים צריכים להציג מצב דו משמעי. והם אינם יכולים להתבלבל באיכות הדיווח הכל כך חשוב להמשך הסיפור.
 • עשיו בעצמו יכול להגיב בדו משמעות: אני עשיו אחיך שרוצה לעשות שלום ואני עשיו עם ארבע מאות איש להילחם נגדך!

נראה לי שעיקר המפגש הזה בין יעקב לעשיו בא ללמד אותנו את ההבדל הגדול ביותר בין שני האחים:

יעקב מעוניין בפיוס. אבל הוא מוכן לעשות פיוס לאט ולעומק. הדברים אינם לבן או שחור. הוא כבר למד זאת אצל לבן. צאנו הם עתודים נקודים וברודים ולא לבנים! יעקב הבין שהחיים הם מורכבים מאוד. ולכן, פיוס בין אחים, פיוס אמיתי, מה שאנו מצפים אליו מאז הבריאה, מאז כשלון המפגש בין קין והבל, צריך שיתרחש באופן אמיתי.

עשיו, לעומתו , נראה הרבה יותר חד כיווני. הוא נותן הרגשה שהכל ברור, שאם צריך שיהיה פיוס, בו נגמור עם זה אחת ולתמיד מיד. הוא יציע ליעקב ללכת איתו ..ויעקב מסרב!

יעקב הולך לאט. עשיו הולך מהר!! השלום של עשיו הוא שטחי. השלום של יעקב הרבה יותר עמוק , מורכב וידרוש את כל זמן ההיסטוריה כדי להתגשם! כי הוא רוצה לחקור את כל נבכי הקשר הבין אנושי.

לכן, המשימה של המפגש עם עשיו חייבת לקחת בחשבון את המורכבות של יחסי אנוש. ורק מלאכים כנראה מסוגלים להעיד על המורכבות הזאת:

הם אמורים "לדעת" מה השני חושב באמת. אז היינו מצפים מהמלאכים לבוא ולהגיד ליעקב מה בדיוק חושב עשיו. ובכל זאת, אנו שומעים שהם מביאים מסרים כפולים: אחיך- עשיו. לקראתך- עם 400איש!. ייתכן שהוא יילחם ייתכן שהוא בא לשלום!! אם גם המלאכים לא יודעים, זה סימן שאפילו עשיו איננו יודע אולי! הכל אפשרי . הכל אפשרי בתוך מחשבות ורצונות האדם עצמו. וכל שכן שהכל אפשרי בין בני אדם, אפילו (או דווקא כשהם) אחים!

אם יעקב היה שולח אנשים, והם היו מביאים מסר כפול, היינו אומרים שזה היה תלוי בטעות השליחים! אבל כאן, כשהמלאכים מוסרים דיווח כפול ומורכב, אז אנו נוגעים לעצם העניין שיעקב בא לייצג!

 

 1. למה יעקב מתכונן בשלושה דרכים?
 • יעקב מתפלל כאילו הוא לא מכין עצמו למלחמה וכאילו הוא לא מכין דורון (מתנות לפיוס)
 • יעקב מתכונן למלחמה כאילו הוא לא מתפלל לאלוהים שיעזור לו!
 • והוא שולח דורון לעשיו כאילו הוא לא סומך על המלחמה או על התפילה שלו!

זאת אומרת שיעקב לוקח בחשבון כל אחת מהאופציות ברצינות רבה!   וזו מידת יעקב אבינו: לדעת לאסוף את כל חלקי האמת המנוגדים לאגודה אחת. הוא מתכונן לכל דבר. כי האדם שנמצא ממלו הוא בן אדם. וכל אדם מכיל בתוכו המון פרצופים!! (ולא רק הרשעים!!) והוא בעצמו מלא מכל מני אמונות, מחשבות, רצונות, פחדים וביטחונות. הכל יכול להיות מנוגד, ובכל זאת , הכל קיים! ויש לקחת את כל המורכבות הזאת בחשבון!!.

יעקב שיקר, רימה, גנב את דעת אביו, גנב את דעת לבן, …

עשיו , מצידו, לפי פשט הסיפור, הוא אדם מצוין. בעל כל המידות הטובות. הוא מוכן למכור אפילו את בכורתו, הוא מכבד את הוריו. הוא נשאר בארץ ישראל, הוא בא להתפייס עם אחיו, הוא מציע לו שלום מיידי והליכה משוטפת.. עשיו הוא כמו ..לבן! הוא לבן לגמרי!

יעקב חותר לאמת. והאמת הרבה יותר מורכבת ממה שעשיו ולבן מציגים.

לישראל התפקיד הקשה מאוד, להיות עם "מוזר" שמונע מאומות העולם להמשיך לחיות באשליית הלובן! עם ישראל בא כדי להעיד על המורכבות של האמת . ועל אחדות כל הכיוונים האלה ביחד!!

 

 

 1. מה הדבר החשוב ביותר שקורה בסיפור?
 2. יעקב יוזם המפגש. הוא מעוניין בפיתרון למרות שהוא לא מסכים עם פיתרון מהיר וחפוז
 3. יעקב מכריז שהוא עבד לאדונו עשיו!:

יעקב מרגיע את עשיו כשהוא מסביר לו שהוא מוכן להיות העבד שלו: אין לבכורה ולברכות שום כוונה לתפוס עמדת כוח, לשלוט אחד על השני באופן כוחני. יעקב לא גנב את הברכות והבכורה כדי להיות תוקפני מול עשיו. הוא מוכן לוותר לגמרי על העליונות. הוא קורא לעשיו "אדוני" וקורא לעצמו "עבדך". יש כאן שתי תוצאות מרחיקות לכת:

 1. זה מרגיע מאוד את עשיו! וכך המפגש לא נגמר ברצח!
 2. זה מלמד את עשיו ,וגם אותנו, קוראי הסיפור הזה, בדבר חשוב מאוד: האדם חייב לתת מקום של כבוד לשני אם הוא רוצה להיפגש איתו. אדם שמרגיש אדון על כל עולמו, לא יכול לפגוש אדם אחר. ואפילו אם ידברו איתו, הוא לא ישמע באמת. כדי לקבל את השני, אני צריך לוותר מזמני, משליטה על עולמי, אפילו לוותר על מחשבתי. אני צריך להיות, לרגע "עבד" והשני צריך שיהיה "אדון" כלפי כדי שאני אוכל לעשות לו מקום ולשמוע באמת אותו, לקבל אותו. מכיוון שעיקר הבעיה היא "איך להיות אחים" (דבר שיימשך לאורך כל ספר בראשית ואולי גם הלאה עם כל המצוות בין אדם לחברו), הלימוד הזה של הוותרנות בעולמי כדי לתת מקום לשני, הוא הכרחי כדי שנוכל להתחיל את פיתרון הסוגיה של האחווה.

 

 1. הדורון:

התורה מתארת בדיוק רב את המתנות שיעקב שולח לעשיו. האור החיים שם לב שכך כל הבהמות הוא 580!! בדיוק הערך של "שעיר" ואותו הערך גם כן של "תקף"

כאילו יעקב , ברצונו לבטל את תקיפות עשיו , שעיר, שולח לו תרומה השווה לתקיפות של שעיר!

זה מזכיר את העניין "צדקה תציל ממוות"!

אבל הלימוד הוא שיש למדוד את הכוחות שאיתם אנו מתמודדים ולהכין מולם כוחות נגדיים השבים לפחות אליהם. אפילו אם שני הכוחות אינם שייכים לאותו מישור!

 

אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום:

 • עשיו אחיו= התקופה שבה היו יעקב ועשיו "לא בעימות" עד חורבן הבית
 • ארצה שעיר= תקופת השלטון של עשיו על יעקב= מהחורבן עד היום!
 • שדה אדום= תקופת השתלטות יעקב על עשיו= באחרית הימים. והיה שדה אדום…

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.